OTOLOJİ NÖROTOLOJİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU

DERNEK BAŞKANI
Dr. O. Nuri Özgirgin
DERNEK YÖNETİM KURULU
Dr. Levent N. Özlüoğlu, İkinci Başkan

Dr. Seyra Erbek, Sekreter

Dr. Mehmet Ada, Sayman

Dr. Abdullah Dalgıç, Üye

Dr. Yüksel Olgun, Üye

Dr. Nazım Korkut, Üye

Dr. Özgür Yiğit, Üye

Dr. Ülkü Tuncer, Üye

KONGRE DÜZENLEME KURULU

KONGRE BAŞKANLARI
Dr. O. Nuri Özgirgin, 9. Ulusal Otoloji Nörotoloji Kongresi.

Dr. Şinasi Yalçın, 11. Koklear Implantasyon ve Odyoloji Kongresi.
BİLİMSEL SEKRETER
Dr. Onur Çelik
BİLİMSEL BİLDİRİ DEĞERLENDİRME KOMİTESİ
Dr. Seyra Erbek

Dr. Abdullah Dalgıç, Üye

Dr. Günay Kırkım

Dr. Serkan Orhan