Bildiri Özet Gönderimi

Sözlü, poster ve video bildiri özetleri 01 Şubat 2022 tarihine kadar sistem üzerinden gönderilmelidir. Bu tarih uzatılmayacaktır.
E-posta, faks veya posta yoluyla gönderilen özetler kabul edilmeyecektir.
Gönderilen tüm bildiri özetleri, bilimsel kurulu tarafından incelenecek ve kabul edilen sözlü / poster sunumları 14 Şubat 2022 tarihinde sistem üzerinden duyurulacaktır.

Tüm özetler Türkçe olarak gönderilmelidir.
Bir katılımcı yalnızca bir sözlü sunum yapabilecektir.
Kabul edilmiş tüm bildirilerde, bildiriyi sunacak hekimin kongreye kayıt yaptırmış olması gereklidir. Toplantı kaydı için lütfen elektronik kayıt bölümünü ziyaret ediniz.
Kayıt yaptırmayan bildiri sunum sahiplerinin toplantı bilimsel programında yer almasına izin verilmeyecek, elektronik program ve bildiri özet kitabında bildirileri yer almayacaktır.
Bildirisi kabul olmuş, bilimsel programda sunumu bulunan hekimlerimize erken tarihli kayıt ücretinden yardımcı olunacaktır.

Kongremizde video sunum oturumu olacaktır. Video sunumlar ile ilgili yönerge şu şekildedir:
Çözünürlük : HD 1080p
Format : MPEG4 veya HEVC,
Süre : 15 dakika olmalıdır.

Video sunum için, elektronik bildiri sistemimiz üzerinden sunum tipi “video” seçilerek her bir video için bildiri özet gönderilmelidir. Ardından, yukarıda verilen yönergelerle uyumlu video sunumunun en geç 01 Şubat 2022 tarihine kadar ya USB bellek ile Serenas Turizm posta adresine ya da videonun wetransfer’e yüklenip video indirme linkinin otoloji@serenas.com.tr e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Bildiri özet gönderimi için lütfen aşağıdaki logoyu tıklayınız.

ya da http://abstract.icon-mng.com/onoder2022/login/index adresini ziyaret ediniz.
Detaylı tüm bilgiler sistemde verilmektedir.
Yardıma ihtiyaç duymanız halinde lütfen otoloji@serenas.com.tr adresine e-posta gönderiniz.